Zdavstvena zaštita studenata

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata predstavlja zaokruženu celinu sa službama koje zadovoljavaju potrebe zdravstvene zaštite studenata na Univerzitetu u Novom Sadu. Besplatne zdravstvene i stomatološke usluge studenti mogu da koriste do navršene 26. godine života uz overenu zdravstvenu knjižicu i indeks.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata se nalazi u okviru Univerzitetskog kampusa, neposredno pored studentskog doma “Slobodan Bajić”, a usluge zdravstvene zaštite studenti iz Zrenjanina, Sombora i Subotice koriste u Domovima zdravlja u mestu studiranja po redovnoj proceduri uz overenu zdravstvenu knjižicu i indeks. Prilikom smeštaja u studentske domove u navedenim mestima Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata u Novom Sadu obavlja sistematske preglede na licu mesta u svakom od studentskih domova.

U Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Novom Sadu rade specijalističke ambulante: ginekološka, dermatovenerološka, otorinolaringološka, oftalmološka, fizikalna medicina sa rehabilitacijom, savetovalište za mentalno zdravlje. U stomatološkoj službi radi pet opštih stomatologa.

U okviru Zavoda zdravstvene usluge pružaju lekari opšte medicine u okviru Službe opšte medicine sa Odeljenjem za unapređenje i promociju zdravlja u kojem rade specijalista opšte medicine, specijalista epidemiolog i specijalista socijalne medicine. U Zavodu postoji Odeljenje laboratorijske dijagnostike, koje je nastavno-naučna baza za kliničku biohemiju Prirodno-matematičkog fakulteta.

Unapređenje digitalne mape vodiča finasirala je Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada kroz projekat Vodič za maturante. 

Kancelarija-za-mlade
SSMF