Univerzitet Singidunum – Centar u Novom Sadu

Univerzitet Singidunum je visokoškolska ustanova koja svojim studentima nudi savremene nastavne planove i programe, kao i metode učenja koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima. Naš cilj je da osposobimo mlade ljude da budu konkurentni na tržištu i sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove.

Nastavni planovi i programi na Univerzitetu su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju evropski sistem prenosa bodova (ECTS). Studijski programi su prilagođeni potrebama savremenog poslovnog okruženja, nastavu izvodi preko 300 uglednih profesora sa iskustvom, iz zemlje i inostranstva u kvalitetnom i modernom prostoru. Univerzitet ima uspešnu saradnju sa visokoškolskim institucijama iz Evrope i SAD-a, kao i partnerstvo sa vodećim predstavnicima poslovnog sveta Srbije.

  • 84100840_3224995060861740_48773532649259008_n
  • 80039393_1297224833796153_5312345078763618304_o
  • 56205052_2301213270202707_7061422500915183616_n
  • 55526939_2301213210202713_7069743652158832640_n
  • 50930229_2307597962605732_3737638784754253824_o