Tehnološki fakultet

Tehnološki fakultet u Novom Sadu svake godine upisuje studente na osnovne, master i specijalističke akademske studije, kao i na doktorske studije prema akreditovanim planovima i programima.

Kvalitet studiranja na Fakultetu potvrđen je dobijanjem prvog Uverenja o akreditaciji, aprila 2008. godine, kao i Rešenja o akreditaciji, čime je Tehnološki fakultet u Novom Sadu postao prvi akreditovani fakultet iz ove oblasti u Srbiji.

Nastava na Fakultetu odvija se putem auditornih predavanja, laboratorijskih i računskih vežbi, pogonskih vežbi, a svi studijski programi imaju i obaveznu stručnu praksu, koju studenti mogu odraditi u industriji.

  • 56994136_683510868732967_1673816559899901952_o
  • 61722991_711806302570090_18533505436745728_o
  • 61844709_711806199236767_540419212116492288_o
  • 70459830_779143742503012_2700399157658517504_o
  • 82947271_884685481948837_2835871007519014912_o
  • 74209146_797597803990939_9220401396954693632_o
  • 73291486_797600543990665_111195870069784576_o
  • 72681802_797592160658170_9118747900539568128_o