Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin"

U okviru Univerziteta u Novom Sadu, godine 1974. u Zrenjaninu je osnovan Pedagoško-Tehnički fakultet kao visokoobrazovna naučna organizacija za školovanje kadrova za politehničko obrazovanje i vaspitanje. Od 1986. godine Fakultet nosi naziv Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”. Pored nastave, vrši i sledeće delatnosti: naučno-istraživački rad, prenošenje rezultata nauke u cilju racionalizovanja visokog školstva i unapređenja privrede i društva.

  • 81465113_2820524778013455_3954871277033881600_o
  • 79672025_2820525231346743_7743679340080005120_o
  • 71759143_2632327806833154_5598245748689862656_o
  • 25188843_1657617754304169_2780806617533140902_o
  • 15440331_1284147964984485_5088437471814737698_o
  • 15391406_1284152488317366_2320142870336811836_o
  • 15385322_1284150708317544_2792824109433278448_o
  • 15068975_1284152034984078_7331975855223068780_o