Prirodno-matematički fakultet

Najveći PMF u Srbiji – 600 zaposlenih i 6000 studenata

45 akreditovanih studijskih programa

Oko 100 nacionalnih projekata (72 finanasiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i oko 40 međunarodnih projekata i akcija

300 radova u časopisima sa SCI liste godišnje

Jedini centar izvrsnosti za matematiku u zemlji od 2007. godine – Centar za matematička istraživanja nelinearnih fenomena

5 članova SANU

2 mlada istraživača dobitnika Dunavske nagrade za mlade istraživače koju dodeljuje Federalno ministarstvo za nauku, istraživanja i ekonomiju Austrije u saradnji sa Institutom za Dunavski region i Centralnu Evropu

5 bibliotečko-informacionih centara sa preko 100.000 bibliotečkih jedinica i preko 1700 časopisa

7 naučnih časopisa koje redovno izdaju

4 akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti: 3 laboratorije za ispitivanje i 1 laboratorija za etaloniranje

Herbarijum – BUNS, međunarodno registrovan, jedan od tri u Srbiji – sadrži više od 180.000 eksikata

  • 284166_164097807047795_287556621_n
  • 29354419_696908700433367_3145542558643720246_o
  • 42974472_867032700087632_6105448027336474624_o
  • 55760047_1050456285078605_2455240543207161856_o
  • 71224102_1311317015659196_4131974189059932160_o
  • 25311104_637259703064934_3626912388375822671_o