Pravni fakultet

Pravni fakultet u Novom Sadu je državni fakultet osnovan 1955. godine. Školske 2011/2012 fakultet je ima 5694 studenta na sva tri nivoa studija. Studentima je omogućeno obavljanje prakse u institucijama pravosudnih organa i Advokatske komore Vojvodine. Pravni fakultet je ostvario saradnju sa velikim brojem institucija iz zemlje i inostranstva. Nastavni i naučno-istraživački rad se odvija na devet katedri:

 • Katedra građanskopravnih nauka
 • Katedra privredno pravnih nauka
 • Katedra za krivično pravo
 • Katedra za istoriju države i prava
 • Katedra za teoriju države i prava, filozofiju prava i sociologiju
 • Katedra za javno pravo
 • Katedra za radno i socijalno pravo
 • Katedra za međunarodno pravo
 • Katedra pravnoekonomskih nauka
 • 11160623_869638916441282_5265775241639400607_o
 • 11187272_869646133107227_7461433678787730883_o
 • 18156357_1487340724671095_5103334893289603845_o
 • 18156618_1487343531337481_864536420829882314_o
 • 22495988_1697588680312964_5997668715097474766_o
 • 42911713_2248799511858542_4082708710856589312_o
 • 64319143_2798530950218726_2208243412170178560_o