Poljoprivredni fakultet

Jedan od prvih fakulteta na prostoru Novosadskog univerziteta. Postoji od 1954. godine. Ciljevi ovog fakulteta su edukacija iz raznih oblasti vezanih za poloprivredu. U oblasti poljoprivrede ovaj fakultet je uvršten kao jedna od najboljih obrazovnih institucija, ne samo kod nas već i u inostrastvu. Fakultet danas broji oko 4.000 studenata. Studijski programi se realizuju na svim nivoima studija kroz programe osnovnih akademskih, integrisanih akademskih, master akademskih i doktoriskih studija. Nastava se odvija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

  • 75271533_1358226707684232_6545633448772501504_o
  • 78045864_1365083123665257_5662294066239373312_o
  • 78086855_1358226971017539_487661904026664960_o
  • 71519284_1310627442444159_7597522912962150400_o
  • 57882597_1187010984805806_4196650838850011136_o
  • 57502904_1187011924805712_6840745715447103488_o
  • 57451036_1187011571472414_6378888327122124800_o