Mobilnost i Bolonjski proces

Jedan od osnovnih ciljeva Bolonjskog procesa je omogućavanje i podsticanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja unutar Evropskog prostora visokog obrazovanja. Može se reći da većina mera koje Bolonjski proces uvodi, kao što su ESPB, nova struktura studija, dodatak diplomi itd., ima za cilj omogućavanje lakše i sigurnije mobilnosti studenata, nastavnog osoblja i istraživača unutar evropskog prostora visokog obrazovanja.