Koji fakultet da izaberem?

Privatni ili državni

Studije se ne dele na privatne i državne, već na dobre i loše.

Međutim, dijalog na temu da li su bolji privatni ili državni fakulteti redovno izaziva veliki broj suprotstavljenih komentara.  

Prednost nekih privatnih fakulteta je da kao manje obrazovne ustanove mogu mnogo lakše da se prilagode savremenim potrebama društva i tržišta, za razliku od velikih državnih fakulteta koji su mnogo manje fleksibilniji.

Činjenica je ipak da mnogi poslodavci i dalje prilikom zapošljavanja daju prednost studentima koji su završili državne fakultete. Pored toga, privatni fakulteti su uglavnom skuplji u odnosu na državne. Međutim ukoliko nisi na budžetu i kada se uzmu svi troškovi u obzir, državni fakultet može da bude i skuplji

Strukovni ili akademski smer

Prema Zakonu o visokom obrazovanju, usvojenom 2005. godine i usklađenom sa odredbama Bolonjske deklaracije, u Srbiji postoje dve vrste studija: akademske i strukovne.

Međutim, neosporna činjenica je da mnogobrojne promene diploma i zvanja, nastale posle uvođenja bolonjskog sistema, nisu baš najjasnije. Ključni problem, između ostalog, krije se u tome što su stara zvanja i stari sistem na koji smo navikli donekle “neprevodivi” na ovaj novi, bolonjski sistem.

Budući da razlika između strukovnih i akademskih studija za mnoge još uvek predstavlja zbunjujuću stavku, vrlo je važno znati neke suštinske odlike ovih obrazovnih sistema.

Cilj akademskih studija jeste osposobljavanje studenata za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća, i realizuju se na univerzitetima. Strukovnim studijama je cilj da studente osposobe za primenjena znanja i veštine, i izvode se u nekadašnjim višim školama, sada – visokim. Međutim, mogu se izvoditi i na univerzitetima.

bubble-19329_1280

Unapređenje digitalne mape vodiča finasirala je Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada kroz projekat Vodič za maturante. 

Kancelarija-za-mlade
SSMF