Finansiranje studija

U sistemu visokog obrazovanja u Republici Srbiji predviđeno je da se određen broj studenata finansira iz budžeta, a da preostali broj sam finansira svoje studije.Ukoliko student, koji se školuje na teret budžeta, u toku školske godine ostvari uslov za budžet, on zadržava svoj status za narednu školsku godinu. Kandidati se na nekim fakultetima rangiraju i na osnovu uspeha ako imaju isti broj ESPB bodova.

Sajt je nastao kao rezultat projekta “Vojvodina otvara vrata” Saveza studenata Univerziteta u Novom Sadu – Saveza studenata Medicinskog fakulteta Novi Sad pod pokroviteljstvom Omladinskog saveza udruženja “Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS” u sklopu aplikacije Grada Novog Sada Evropske prestonice mladih u 2019. godini. 

Unapređenje digitalne mape vodiča finasirala je Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada kroz projekat Vodič za maturante. 

sponzori
SSMF