Farmaceutski fakultet Novi Sad

Farmaceutski fakultet, Novi Sad osnovan je 2012. godine kao jedini akreditovan i priznat privatni farmaceutski fakultet u regionu. Studijski programi fakulteta usklađeni su sa evropskim standardima visokog obrazovanja i realnim potrebama tržišta i struke. Svi studijski programi akreditovani su za izvođenje nastave na srpskom i engleskom jeziku.

Na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad sprovode se sledeći akreditovani studijski programi:

  • Integrisane akademske studije Farmacija
  • Integrisane akademske studije Farmacija – medicinska biohemija
  • Osnovne strukovne studije Zdravstvena nega
  • Osnovne strukovne studije Radna terapija
  • 70761177_1651762501620458_4523813701970558976_o
  • 70371096_1651768111619897_5119801772193349632_o
  • 70161772_1651769754953066_7120207108410179584_o
  • 25074950_1152888104841236_6355304293175412464_o
  • 18880111_1039195132877201_9014843472011974363_o
  • 71495414_1651769128286462_8060567958528720896_o