Fakultet za sport i turizam – TIMS

Fakultet za sport i turizam – Tims. iz Novog Sada, osnovan je 2004. godine kao samostalna visokoškolska ustanova čiji su osnivači privatna lica. Fakultet posluje u sastavu Univerziteta Educons iz Sremske Kamenice. Fakultet, kao i svi studijski programi, akreditovan je kao naučna institucija sa dozvolom za obavljanje naučno-istraživačkog rada. Pored toga Fakultetu je izdata i radna dozvola od nadležnog Pokrajinskog sekretarijata, kao jednom od prvih privatnih fakulteta sa takvim statusom.

Koncipiran kao akademska ustanova visokog obrazovanja, Fakultet za sport i turizam je akreditovan za sprovođenje osam studijskih programa, tri u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, tri u oblasti menadžmenta i biznisa u turizmu i dva u oblasti psihologije. Svi programi su akreditovani u polju društveno-humanističkih nauka. Kurikulumi su generalno koncipirani tako da se osnovni nivo završava nakon četiri godine studija, diplomski master nivo traje jednu, a doktorske studije tri godine.

  • 65585092_10157299688234643_2139962228256800768_o
  • 66130671_10157299688614643_6806138973509910528_o
  • 79932938_10157746166514643_4665845856677658624_o
  • 61319020_10157219670429643_1088698021111136256_o
  • 60854446_10157204330889643_5799860180808105984_o
  • 46281430_10156751948714643_7023754366418944000_o
  • 42712469_10156642231779643_4122237085883039744_o
  • 33540568_10156343407404643_8428735282446073856_o