Fakultet za pravne i poslovne studije – dr Lazar Vrkatić

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je akreditovana visokoškolska ustanova koja organizuje osnovne akademske studije na studijskim programima: Pravo; Engleski jezik; Bezbednost i kriminalistika i Poslovna psihologija, kao i master akademske studije na studijskim programima: Pravo; Engleski jezik; Bezbednost i kriminalistika; Poslovna psihologija i Psihoterapija.

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić broji više od sto stalno zaposlenih i honorarnih profesora i asistenata na pet studijskih programa, kao i oko 1400 studenata u oba nastavna centra – Novom Sadu i Nišu. Od 2006. do danas fakultetsko obrazovanje na našoj instituciji je uspešno završilo preko 2.000 studenata od kojih je skoro polovina stekla i master zvanje na našem fakultetu.

Bogata izdavačka delatnost Fakulteta beleži preko sto naslova udžbeničke literature, monografija i periodike iz polja društveno-humanističkih nauka.

  • 55606151_10157138829483044_3927658342771589120_o
  • 56368764_10157152714273044_851104192687767552_o
  • 58033010_10157203896893044_2105883625563095040_o
  • 69834096_10157602569813044_4158231304120303616_o
  • 78681693_10157814170893044_3562037268740833280_o
  • 80198282_10157880922058044_1121347370357882880_o
  • 80874540_10157880918243044_7155357172300251136_o