Fakultet za evropske pravno-političke studije – FEPPS

Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS) je visokoškolska ustanova nedržavnog karaktera, osnovana 2005. god. Prva generacija studenata je upisana 2006. godine. Fakultet ima studije prava (pravni smer) i studije politikologije (smer političkih nauka). U akademskoj 2016/2017. godini Fakultet upisuje studente na prvu, drugu, treću i četvrtu godinu osnovnih, kao i na prvu i drugu godinu master akademskih studija.

Master akademske studije politikologije (120 ESPB) traju dve godine (akademski naziv „master politikolog“). Studije mogu upisati studenti koji su završili osnovne akademske studije politikologije (osnovne studije političkih nauka), prava, ekonomije, sociologije, filozofije, psihologije i drugih humanističkih i društvenih nauka. Ako su osnovne studije trajale četiri godine, studenti odmah upisuju drugu godinu master studija.

  • 13301327_1032124480209669_1940114036052133169_o
  • 481264_307975825957875_1810336089_n
  • 312683_164832100272249_694692109_n
  • 11893888_911441152278003_599987560019630186_o
  • 12068969_911441015611350_4789490623893520603_o