Fakultet tehničkih nauka

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu je državni fakultet osnovan 1960. godine. Prema broju studenata na sva tri nivoa, on je danas i najveći fakultet u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Na 13 departmana ovaj fakultet realizuje 88 studijskih programa. Nastavni program je usklađen sa Bolonjskom deklaracijom.

Fakultet tehničkih nauka je jedna od najsavremenije organizovanih visokoobrazovnih institucija u regionu sa tradicijom dugom 59 godina, poznat i priznat u celom svetu, a inženjeri obrazovani na ovom Fakultetu, rade i postižu zapažene rezultate u svakom preduzeću koje ima veze sa tehnologijom, proizvodnjom, obrazovanjem ili uslugama, jer od svih zanimanja koja se u našoj zemlji obrazuju, tehnika je i dalje najtraženija.

Fakultet je osnovan 18. maja 1960. godine kao Mašinski fakultet. Snažan razvoj privrede i potrebe društva doprinele su pokretanju novih struka elektrotehnike i građevinarstva, tako da je 1974. godine Mašinski fakultet prerastao u Fakultet tehničkih nauka.

  • 65425625_2510766288943246_445772757276295168_o
  • 46675550_2164359503583928_5174026266881294336_o
  • 65150196_2498035323549676_2099101970986958848_o
  • 65025601_2498034810216394_5639295920823599104_o
  • 42891251_2079834755369737_7336730999805444096_o