Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu razvio se sedamdesetih godina usled velike potrebe za nastavnim kadrom ovog tipa. Fakultet fizičke kulture osnovan je 1974. godine. Utvrđena delatnost ovog Fakulteta bila je obrazovanje nastavnika fizičkog vaspitanja u školama, obrazovanje stručnjaka za rad u sportskim organizacijama i stručnjaka za organizaciju i sprovođenje rekreacije u privrednim i drugim organizacijama. Neki od prioriteta ove obrazovne ustanove jesu stručni i naučno-istraživački rad u oblasti fizičke kulture, obrazovanje i usavršavanje stručnjaka u ovoj oblasti, kao i podizanje nastavnog i naučnog podmlatka Fakulteta. Fakultet fizičke kulture promenio je naziv u Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2006. godine.

  • 42980392_248331985885824_7309063327290753024_n
  • 42864377_248333899218966_6889766157176274944_n
  • 42639706_247163582669331_3977295120897671168_n
  • 42123623_245203966198626_4272991528894332928_n
  • 35686979_185131798872510_3002757729946173440_n
  • 27369012_148344802551210_1683616339415173688_o