Educons Univerzitet - Sremska kamenica

Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici, osnovan 2008. godine, dinamična je visokoškolska ustanova koja prati i usvaja naučne i obrazovne trendove, a trenutno se u njenom sastavu nalazi čak jedanaest fakulteta.

Poslednjih godina Univerzitet Educons uspešno razvija značajne izmene u konceptu studiranja koje se odnose na način transfera znanja u nastavno-naučnoj oblasti. Takozvani BLENDED LEARNING koncept nastave prerastao je tradicionalni sistem predavanja (repetitivna matrica studiranja) na koji su profesori i studenti navikli. Umesto toga, nova matrica studiranja podrazumeva interaktivne razgovore i razmenu znanja kroz diskusije studenata u grupama sa profesorima (koji sada postaju korektori toka misli i zaključaka studenata u vezi sa tematizacijom određenih problema), u toku i mimo nastave, uz dodatno korišćenje svih tehnoloških pogodnosti (tablet računar, ipad, laptop računar, i sl.)

  • 42922831_2001827966540060_772583244100009984_o
  • 36688597_1869607893095402_8477571427128573952_o
  • 37830481_1903960162993508_4906950142260674560_o
  • 40209219_1958503747539149_2753500531283460096_o
  • 61470512_2350618128327707_2973889824525647872_o
  • 61342207_2350618491661004_1557139177689055232_o
  • 61079240_2350618368327683_3258566957053509632_o
  • 44985055_2039576459431877_6034584747739447296_o
  • 44848380_2035393386516851_5489394892108988416_o