Akademija umetnosti

Akademija umetnosti je osnovana 1974. godine u Novom Sadu. Od tada se razvila u jednu od značajnijih umetničkih institucija u regionu. Akademija je osmišljena kao umetnička, obrazovna i naučna institucija savremenog tipa, bazirana na kombinaciji najnovije umetničke i naučne prakse, i oslanjajući se na najbolje primere globalne pedagogije u oblasti visokog umetničkog obrazovanja.

Katedre na kojima se odvija nastavni i umetničko istraživački rad su:

 • Katedra dramskih umetnosti
 • Katedra likovnih umetnosti
 • Katedra muzičkih umetnosti
 • 79538433_2823332411115507_2603181134099513344_o
 • 79733842_2793823754066373_7109147571917946880_o
 • 79146369_2823332741115474_567188729660178432_o
 • 79018657_2819626928152722_6754745416320811008_o
 • 71892912_2735994199849329_3382665308312436736_o
 • 71762624_2653361124779304_8698972026255179776_o
 • 65269361_2476299479152137_6229314931397754880_o
 • 55829736_2320677928047627_6311076441400279040_o
 • 18423094_1429492507166178_2153622021409672640_o